Skip Navigation Links
  CO2-concentratie
   
Pand Breda

Wasstraat

Wagenpark 

CO2-concentratie: maatstaf voor luchtkwaliteit!

De luchtkwaliteit in een ruimte wordt bepaald door de concentratie CO2. Mensen ademen CO2 uit. In ruimten waar veel mensen samenkomen, zoals kinderdagverblijven, scholen en kantoren kan de CO2-concentratie hoog oplopen en zorgen voor een slechte luchtkwaliteit. Het is belangrijk dat er goed geventileerd wordt om de CO2-concentratie niet te hoog op te laten lopen.

Kinderdagverblijven en CO2

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de concentratie CO2 in veel kinderdagverblijven (en scholen) niet optimaal is. Hierdoor kunnen diverse gezondheidsklachten ontstaan. Ongeveer 70% van de kinderdagverblijven overschrijden de door de GGD opgestelde grenswaarde voor CO2-concentratie.

Een te hoge concentratie CO2 kan leiden tot:

 1. Hoofdpijn
 2. Allergie
 3. Droge ogen
 4. Prikkelende keel
 5. Luchtwegen infecties
 6. Astma
 7. Longontsteking
 8. Middenoorontsteking
 9. Concentratieverlies
 10. Hersenvliesontsteking

De kwaliteit van de binnenlucht wordt bepaald door:

 1. aanvoer verontreinigingen
 2. afvoer verontreinigingen
 3. aanvoer verse buitenlucht

Het vrijkomen van verontreinigingen is beperkt te beïnvloeden, o.a. omdat de aanwezigen zelf de bron zijn voor bijvoorbeeld vocht en koolstofdioxide (CO2). De afvoer van verontreinigingen  en de aanvoer van buitenlucht is veel gemakkelijker te beïnvloeden. Met de Itho DCW-unit kan de CO2-concentratie beheerst worden.

Enkele aanbevelingen m.b.t kinderdagverblijven om de CO2-concentratie te beheersen of het CO2 gehalte te verlagen:

 1. Het openen van een raam leidt tot een beter CO2 gehalte;
 2. Het CO2 gehalte wordt positief beïnvloed door schone ventilatieroosters;
 3. Veel mensen in een ruimte of condens op de ramen vereist meer ventilatie zodat het CO2 gehalte beter wordt beheerst;
 4. CO2 waardes moeten de 24uur stabiel blijven. Overdag en ’s nachts ventileren zorgt voor een stabieler CO2 gehalte;
 5. Is mechanische afzuiging aanwezig ? Vergeet niet om de roosters ervan te openen zodat de kwaliteit van de binnenlucht toeneemt en het CO2-gehalte acceptabel is;
 6. Om een continue (stabiele) kwaliteit in de binnenlucht en een acceptabele CO2 gehalte te waarboren moet mechanische ventilatie nooit uit gezet worden;

Mocht bovenstaande niet mogelijk zijn dan is een Itho DCW unit de ideale oplossing om de CO2-concentratie te beheersen. Dit apparaat kan per ruimte de CO2-concentratie beheersen.

Kwaliteitseisen om de CO2 concentratie te beïnvloeden

Voor kinderdagverblijven gelden de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang die per januari 2005 van kracht is. De concentratie CO2 is maatgevend of er voldoende geventileerd wordt. Wanneer de CO2-concentratie oploopt wordt het binnenklimaat minder aangenaam: bij CO2-concentraties van 800-1200 ppm wordt de binnenlucht als muf ervaren. Boven 1000 ppm beginnen gezondheidsklachten op te treden. Eisen voor de ventilatievoorzieningen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. De CO2-waarde van 1200 ppm wordt ook de “hygiënische grenswaarde” genoemd. Gezondheidsklachten als hoofdpijn en slaperigheid kunnen al bij een CO2-concentratie van 1000 ppm optreden. In kinderdagverblijven verblijven kinderen die kwetsbaarder zijn dan oudere kinderen of volwassenen. Een CO2-concentratie boven 1000 ppm wordt als te hoog beschouwd. Er is echter geen scherpe grens waarboven klachten optreden. Gevoelige kinderen kunnen ook bij CO2-concentraties onder 1000 ppm al gezondheidsklachten ondervinden.

Slaapkamers in relatie tot de CO2 concentratie

Gedurende een dag is er een duidelijk patroon zichtbaar in de CO2-concentratie (vooral voor de peuterslaapkamers). Op het moment dat er kinderen naar bed worden gebracht, stijgt de CO2-concentratie in de ruimte. Als de kinderen zich niet meer in de slaapruimten bevinden, neemt de CO2-concentratie weer af. Voor de blootstelling van de kinderen is dus de dagelijkse piek de relevante waarde (op momenten dat de CO2-concentratie laag is zijn immers geen kinderen aanwezig). Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de kinderen (61 % van de peuters en 50 % van de baby’s) slaapt bij een CO2-concentratie hoger dan 1000 ppm. Wanneer de waarde van 800 ppm zou worden aangehouden, zoals in sommige kantoren gebeurt, zou het aantal overschrijdingen groter zijn. De overschrijdingen van een CO2-concentratie van 800 ppm treden op ondanks het feit dat vaak aan de kwaliteitsrichtlijnen wordt voldaan voor het vloeroppervlak waarover ieder kind moet kunnen beschikken in de slaapruimte. Blijkbaar is een eis aan het vloeroppervlak geen voldoende garantie voor een aanvaardbare CO2-concentratie. Onvoldoende ventilatie kan hier een rol in spelen. Het is beter om te kijken naar de volume van de ruimte waarin de kinderen slapen in plaats van het oppervlak. De concentratie CO2 is in de babyslaapkamers lager dan in de peuterslaapkamers. Dit hangt samen met het verschil in het aantal kinderen dat tegelijk in de ruimte slaapt.

Andere zaken die de CO2-concentratie kunnen beïnvloeden zijn:

 1. een te geringe capaciteit van het ventilatiesysteem -- > stijging CO2 concentratie;
 2. een te laag geïnstalleerd vermogen of een verkeerde aanleg -- > stijging CO2 concentratie;
 3. het gebruik van de systemen (vaak wordt het ventilatiesysteem systeem niet in een hogere stand gezet als de kinderen gaan slapen, of wordt zelfs het rooster (of raam) gesloten) -- > stijging CO2 concentratie;
 4. het onderhoud en schoonmaak van de systemen, indien dit niet goed gebeurt kan de capaciteit van de systemen afnemen en het oorspronkelijke ventilatiegedrag onvoldoende worden om de benodigde luchtverversing te bereiken -- > stijging CO2 concentratie;
 5. in de winter wordt minder goed geventileerd dan in de zomer (kou, bang dat de kinderen ziek worden) -- > stijging CO2 concentratie;
Wilt u graag meer informatie of een persoonlijk advies?
Neem dan contact met ons op via 076 - 578 95 50 of via het contactformulier.

binnenluchtvervuiling – mac-waardeaircleanerlasrookafzuigingrookvrije werkplekbacteriënroken horecalasrook 
praktijkrichtlijn lasrookbronafzuiginggeuroverlast - horeca rookvrij - kwikdamp - lasdamprookruimte 
rookcabineluchtreiniging  tonerstof  CO2-concentratie